Władze | Koło Naukowe Polityków Społecznych

Władze

Prezes

Anna Mejer
Studentka I roku politologii studiów uzupełniających magisterskich

Wiceprezes i Sekretarz

Patrycja Łagosz
Studentka I roku politologii studiów uzupełniających magisterskich

Skarbnik

Aleksandra Bagińska
Studentka III roku politologii studiów licencjackich, specj. polityka społeczno-gospodarcza.