Koło Naukowe Polityków Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Part 2

Spotkanie informacyjne KNPS

Czytaj cały artykuł

W imieniu Zarządu Koła Naukowego Polityków Społecznych jak i Członków zapraszamy serdecznie Wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22.11.2012 roku w sali 212 o godzinie 12.40. Chcemy krótko powiedzieć o naszej działalności jako Koła, jak również o specjalności Politologii polityce społeczno- gospodarczej. Każdy z Was niebawem stanie przed wyborem specjalności tak więc przekazana przez nas wiedza może być niezmiernie pomocna!

 

 

„Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”

Czytaj cały artykuł | Brak komentarzy

„Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”

Czytaj cały artykuł | Brak komentarzy

Prawie co dziesiąty Polak jest osobą niepełnosprawną. Pomimo tego, że system ich wspierania jest ciągle modernizowany, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. W dalszym ciągu należy zabiegać o wyrównywanie szans oraz integrację społeczną osób z dysfunkcjami, szczególnie w ich najbliższym środowisku. Potrzeba wypracowania propozycji działań w tym zakresie, przyświeca koncepcji Konferencji pt. „Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego” organizowanej przez Koło Naukowe Polityków Społecznych, która odbędzie się 16 listopada 2011r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sesja naukowa będzie składała się z czterech paneli: naukowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz studenckiego. W ich ramach będą wygłaszane referaty, dodatkowo każdy panel zakończony będzie dyskusją, zaś konferencję zakończy podsumowująca debata plenarna. Proponowana forma spotkania ma pozwolić na wymianę spostrzeżeń pomiędzy trzema odrębnymi środowiskami: naukowym, samorządowym i organizacji pozarządowych, a także stworzyć podwaliny pod trwałą współpracę pomiędzy nimi w rozwiązywaniu innych, istotnych kwestii społecznych. W najbliższym czasie KNPS przedstawi bliższe szczegóły dotyczące konferencji. Pozdrawiamy:)

Projekt „Wolontariat wśród studentów UŚ” zakończony!

Czytaj cały artykuł | Brak komentarzy

Koło Naukowe Polityków Społecznych w dniach 15 marca-16 kwietnia 2011r. realizowało projekt badawczy „Wolontariat wśród studentów UŚ na przykładzie Wydziału Nauk Społecznych”. Składał się on z dwóch części – badania ankietowego przeprowadzonego na 20% studentów I roku studiów stacjonarnych licencjackich i uzupełniających magisterskich wszystkich kierunków realizowanych w ramach WNS oraz wyjazdowego sympozjum w Cieszynie w dniach 14-16 kwietnia 2011r, w trakcie którego członkowie Koła wygłosili referaty i omówili uzyskane w toku badań dane. Pełne teksty referatów oraz wyniki badania już wkrótce ukażą się na naszej stronie. Tymczasem zapraszamy do galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia z seminarium w Cieszynie!

Nowy projekt badawczy

Czytaj cały artykuł | Brak komentarzy

Koło Naukowe Polityków Społecznych realizuje obecnie projekt badawczy pt. „Wolontariat wśród studentów UŚ na  przykładzie Wydziału Nauk Społecznych”. Polega on na przeprowadzeniu badania ankietowego wśród studentów wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w celu określenia ich poziomu zaangażowania w działalność wolontariacką. Ankiety będą przeprowadzone przez członków Koła w dniach 28 marca – 1 kwietnia 2011r., a następnie przez nich opracowywane. Projekt zakończy się trzydniowym sympozjum wyjazdowym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie w dniach 14-16 kwietnia 2011r., w trakcie którego zostaną przedstawione i poddane dyskusji uzyskane wyniki.

Witamy na stronie KNPS!

Czytaj cały artykuł | Brak komentarzy

Witamy, Jak Państwo widzą strona Koła Naukowego Polityków Społecznych przy Uniwersytecie Śląskim zyskała nową jakość. Dołożymy wszelkich starań, aby strona ta spełniała wszystkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy do lektury