Sympozjum w Cieszynie – kwiecień 2011 | Koło Naukowe Polityków Społecznych