Członkowie

Imię

Nazwisko

Funkcja

Wydział

Karolina

Molągowska

Przewodnicząca

WNS

Łukasz

Szczepański

Z-ca Przew, Sekretarz

WNS

Julia

Jaronicka

Skarbnik

WNS

Justyna

Jaworska

Członkini

WNS

Dylan

Błażejewski

Członek

WNS

Kamil

Marcinkowski

Członek

WNS

Rafał

Myrda

Członek

WNS

Sebastian

Spurny

Członek

WNS

Możliwość komentowania jest wyłączona.