Biblioteka koła | Koło Naukowe Polityków Społecznych

Biblioteka koła

Koło Naukowe Polityków Społecznych posiada i prowadzi własną bibliotekę, z której zasobów mogą korzystać wszyscy członkowie Koła oraz pracownicy naukowi. Biblioteka KNPS liczy sobie około 500 pozycji książkowych oraz liczne numery czasopism naukowych i wiele niepublikowanych materiałów konferencyjnych, które są niezwykle przydatne nie tylko  w pisaniu prac licencjackich, magisterskich, czy doktorskich, ale także przy tworzeniu zwykłych referatów na zajęcia.

Biblioteką zarządza bibliotekarz. Obecnie funkcję tą piastuje Sylwia Marszałek.