Konferencja Akademia Liderów Przyszłości | Koło Naukowe Polityków Społecznych

Konferencja Akademia Liderów Przyszłości

Konferencja Naukowa „Liderzy przyszłości” jest projektem organizowanym przez Koło Naukowe Polityków Społecznych przy wsparciu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przedmiotem konferencji są zagadnienia związane z polityką zatrudnienia i rynku pracy. Inspiracją do jej zorganizowania jest kampania społeczna, aktualnie prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja ta dedykowana jest wszystkim studentom Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ze szczególnym wskazaniem na studentów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Celem projektu jest uzyskanie przez studentów kompendium wiedzy z zakresu polityki zatrudnienia i rynku pracy, dostosowanej do ich przyszłych możliwości
zatrudnienia.
Podczas konferencji, prelegenci przedstawią studentom mechanizmy rządzące rynkiem pracy oraz ich aktualne położenie w jego strukturze. Udzielą oni także podstawowych informacji na temat prawa pracy i wynikających z niego obowiązków stojących przed każdym z nas. Studenci dowiedzą się także, czy w świetle aktualnych realiów istnieje „przepis na sukces”, a jeżeli tak, to jak go osiągnąć. Dodatkowo, konferencja zakończy się przemówieniem profesjonalnego doradcy zawodowego, który wyjaśni na czym polegają najczęstsze błędy towarzyszące poszukiwaniu pracy i doradzi, jak ich uniknąć.

Prelegenci:
- mgr inż. Michał Kasperczyk – przedstawiciel Agencji Promocyjno-Reklamowej NOL Tychy, prezes Stowarzyszenia sportowego NOL-Tychy, obecny Radny Miasta Tychy.
- dr Arkadiusz Przybyłka – wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, pracownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej.
- dr Lidia Bucka – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego, właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej w Katowicach.
- mgr Marta Nocuń – specjalista ds. HR współpracujący z największymi 
firmami działającymi na terenie śląska, właściciel firmy coachingowej.
- Marcin Kozak – student studiów magisterskich II stopnia na kierunku socjologia.