Sympozjum „Rola związków zawodowych w XXI wieku” | Koło Naukowe Polityków Społecznych

Sympozjum „Rola związków zawodowych w XXI wieku”

Koło Naukowe Polików Społecznych serdecznie zaprasza na sympozjum naukowe 
pt. „Rola związków zawodowych w XXI wieku”,
w którym udział wezmą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych.