„Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego” | Koło Naukowe Polityków Społecznych