2011 Listopad 09 | Koło Naukowe Polityków Społecznych