„Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”

Prawie co dziesiąty Polak jest osobą niepełnosprawną. Pomimo tego, że system ich wspierania jest ciągle modernizowany, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
W dalszym ciągu należy zabiegać o wyrównywanie szans oraz integrację społeczną osób z dysfunkcjami, szczególnie w ich najbliższym środowisku.

Potrzeba wypracowania propozycji działań w tym zakresie, przyświeca koncepcji Konferencji pt. „Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego” organizowanej przez Koło Naukowe Polityków Społecznych, która odbędzie się 16 listopada 2011r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Sesja naukowa będzie składała się z czterech paneli: naukowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz studenckiego. W ich ramach będą wygłaszane referaty, dodatkowo każdy panel zakończony będzie dyskusją, zaś konferencję zakończy podsumowująca debata plenarna.

Proponowana forma spotkania ma pozwolić na wymianę spostrzeżeń pomiędzy trzema odrębnymi środowiskami: naukowym, samorządowym i organizacji pozarządowych, a także stworzyć podwaliny pod trwałą współpracę pomiędzy nimi w rozwiązywaniu innych, istotnych kwestii społecznych.

W najbliższym czasie KNPS przedstawi bliższe szczegóły dotyczące konferencji.

Pozdrawiamy:)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka społeczna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.